0

Oops... MySQL server has gone away SQL=SELECT a.id, a.asset_id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END AS state, a.mask, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.version, a.parentid, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.metadata, a.featured, a.language, a.xreference,c.title AS category_title, c.alias AS category_alias, c.access AS category_access,u.name AS author,( SELECT MAX(contact.id) AS id FROM k8adm_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 AND contact.user_id = a.created_by) as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count FROM k8adm_content AS a LEFT JOIN k8adm_categories AS c on c.id = a.catid LEFT JOIN k8adm_users AS u on u.id = a.created_by LEFT JOIN k8adm_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN k8adm_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM k8adm_categories AS cat JOIN k8adm_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published <= 0 GROUP BY cat.id) AS badcats ON badcats.id = c.id WHERE a.id = 177 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-11-24 01:38:16') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-11-24 01:38:16')

Сіз ағымдағы бетті көре алмайсыз, өйткені:

  1. Мерзімі өткен бетбелгі/таңдаулы бет
  2. Бұл сайт үшін тізімнің мерзімі өткен іздеу механизмі
  3. мекен-жай тасталынып кетті
  4. бұл бетке кіруге сіздіңқұқыңыз жоқ
  5. Сұралған қор көзі табылмады.
  6. Сіздің сұрауыңызды өңдеп жатқанда қателік кетті!

Келесі беттердің біреуіне кіріп көріңіз:

Егер қателіктер кетпей жатса сайттың администраторына хабарлаңыз. Сипаттамасы (қателіктің) төменде көрсетілген..

MySQL server has gone away SQL=SELECT a.id, a.asset_id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END AS state, a.mask, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.version, a.parentid, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.metadata, a.featured, a.language, a.xreference,c.title AS category_title, c.alias AS category_alias, c.access AS category_access,u.name AS author,( SELECT MAX(contact.id) AS id FROM k8adm_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 AND contact.user_id = a.created_by) as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count FROM k8adm_content AS a LEFT JOIN k8adm_categories AS c on c.id = a.catid LEFT JOIN k8adm_users AS u on u.id = a.created_by LEFT JOIN k8adm_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN k8adm_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM k8adm_categories AS cat JOIN k8adm_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published <= 0 GROUP BY cat.id) AS badcats ON badcats.id = c.id WHERE a.id = 177 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-11-24 01:38:16') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-11-24 01:38:16')