Викторина

1) «Абай – ақылдың ақыны. Ал, Мағжан – ақынның ақыны. Мағжан ақын ретінде Абайдан күштірек. Біз Мағжаннан үйренуіміз керек», деген кімнің сөзі?
М.Дулатов
М.Әуезов
С.Мұқанов
Ж.Аймауытов

2) 1936 ж. Карелия лагерінен Мағжан кімнің көмегімен босап шығады?
М.Горький
А.Байтұрсынов
В.Брюсов

3) 1925 ж. Мәскеудегі ақындар кафесі «Пырақ атқорасында» Мағжан кіммен кездеседі?
Д.Мережковский
О.Мандельштам
С.Есенин

4) Мағжан туралы түрікше кітап жазып, оның есімін Түркияға танытқан кім?
Х.Махмұдов
Х.Абдуллин
Х.Оралтай
Ш.Елеукенов

5) Қызылжарда Мағжанға орыс тілінен дәріс оқыған ақын-жазушы, журналист.
С.Сейфуллин
Ә.Бөкейханов
М.Дулатов

6) Ақын Мағжан ресми түрде қай жылы ақталды?
1962
1988
1960
1991

7) Ең алғашқы өлең жинағы?
«Тоқсанның тобы»
«Шолпан»
«Оян, қазақ!»

8) «Қазақтың Пушкині» деп жоғары баға берген кім?
М.Горький
В.Брюсов
М.Светлов

9) Қиын қыстау, қуғын-сүргін кезеңінде ақынмен болған адал жары?
Зейнеп
Гүлсім
Зылиха
Нұржәмилa

10) Орынборда шыққан М.Жұмабаевтың үлкен ғылыми еңбегі?
«Бала тәрбиелеу жолдары»
«Педагогика»
«Сауатты бол»