Шығыс Қазақстан облыстық А.С. Пушкин кітапханасы қорындағы әдебиеттер көрсеткіші

Кітаптар

Абдрахманов С. Жиырмасыншы ғасыр жырлайды: қазақ поэзиясының антологиясы / С.   Абдрахманов.- Алматы: Раритет, 2007.- 504 б. - Т.1.

Базарбаев М. Замана тудырған әдебиет: таңдамалы ғылыми зерттеулері / М.  Базарбаев 2-ші басылым.- Алматы: Жібек жолы, 2005.- 512 б.

Боранғалиұлы Т. Ғасырға сыр: Мақалалар. Толғаулар. Зерттеулер.- Астана: Елорда, 2001.- 308 б.: суретті

Досанов С. Соны іздер: Қазіргі қазақ әдебиеті жайлы ойлар.- Алматы: Жазушы, 1970.-184 б.

Жәнібеков Ө. Тағдыр тағылымы: Естеліктер: 2 томдық.- А.: Рауан, 1997.- 135 б. - Т.2.

Иманасов С. Қаламдастарым мен замандастарым / Ред.Е.Дүйсенбайұлы.- Алматы:  Қазақстан, 2001.- 224 б.

Қазақ әдебиетінің тарихы: 10 томдық. Т. 9. Кеңес дәуірі (1956-1990) / ред. басқарған С. Қирабаев.- Алматы: Қазақпарат, 2005.- 998 б.

Қазақ поэзиясындағы дәстүр ұласуы. - Алматы: Ғылым, 1981.- 320 б.

Қайырбеков Ғ. Алыс та жақын жағалау. 2-ші кітап / Баспаға дайындаған Б. Хамзақызы.- 2006.- 192 б.

Қаратаев М. Көргенім мен көңілдегім: Естеліктер, портреттер, эсселер.- Алматы: Жалын, 1982.- 276 б.

Қирабаев С.  Қазақ совет әдебиеті: Факультативтік курсқа арналған 10 класс оқу құралы.-   Алматы: Мектеп, 1973.- 184 б.

Қирабаев С. Октябрь және қазақ әдебиеті: Мақалалар мен зерттеулер.- Алматы: Жазушы, 1968.- 288 б.

Қирабаев С. Тәуелсіздік рухымен: Зерттеулер, мақалалар, естеліктер.- Астана: Фолиант,   2002.- 504 б.

Қирабаев С. Өмір тағылымдары: естеліктер / Қирабаев С.- Алматы: Білім, 2006.- 480 б.

Мәмбетов Ж. Жұбан Молдағалиевтың ақындық шеберлігі: Оқу құралы.- Алматы: Қазақ университеті, 2002.- 130 б.

Ораз Н. Көп томдық шығармалар жинағы. Т.5 / Н. Ораз.- Алматы: Санат, 2007.- 432 б.

Өміржанов Ә. Келер деп қатты елеңдеп.- Алматы: Қазақстан, 1985.- 103 б.

Сүлейменов А. Болмыспен бетпе-бет: Сын мақалалар; Эсселер; Сұхбаттар; Ой-толғамдар;    Аудармалар / - Алматы: Жас қазақ, 2001.- 216 б.

Тарихи тұлғалар: танымдық-көпшілік басылым : / құраст.  Б. Тоғысбаев, А. Сужикова.- Алматы: Алматыкітап, 2005.- 368 б.: суретті

Уақыт және қаламгер: Әдеби сын: 4-ші кітап.- Алматы: Жазушы, 1976.- 296 б.

Мерзімді басылымдар

Бақтыгереева А. Мен қазақ әйеліне қайран қалам:[Ақын Ж.Молдағалиев туралы]// Егемен Қазақстан.- 1997.-19 ақпан

Баратқызы А.Ж. Молдағалиевтің "Мен қазақпын" поэмасының қолжазбасы жайында.// Қазақ әдебиеті.- 2000.- 6 қазан.- 8б.

Бейсенова Г.Ә. Үндестік үйлесімі / Бейсенова Г.Ә.// ҚазМУ хабаршысы. Филология сериясы.- 2006. - N 2.-Б.100-102

Бейсенова Г.Ә. Жұбан және фольклор / Г.Ә. Бейсенова// ҚазМУ хабаршысы. Филология сериясы.- 2006. - N 5. - Б. 108-111

Бисенғали З. Ұзарар өмір-із қалса // Известия АН РК.- 2000.-N4.-Б.34-47.

Досанов Т. Жаны жайсаң Жайсаңбек // Егемен Қазақстан.- 2005. - 13 сәуір.-Б.4

Жұмабай Ә. Ақынның соңғы ерлігі:[Ақын Ж.Молдағалиевтің Желтоқсан оқиғасы кезіндегісі туралы]// Түркістан.- 1996.-16,24 желтоқсан

Құсайын Т. Жайықтағы Жұбан күндері "Мен қазақпын" деген ақын рухын асқақтатты // Егемен Қазақстан.- 2000.-10 қазан.-Б.1,3

Мамбетов Ж. Азаттық ойдың арнасы:[Ақын Ж.Молдағалиев творчествосы туралы]// Қазму хабаршысы.Филология сериясы.- 1997.-N11.-Б.26-28

Мәлікқызы С. "Мыңның ішіндегі асылы еді " / жазып алған Д. Мамырбаева// Жұлдыз.-2007. - N1. - Б.172

Мұқай Б. Жазушылардың Жұбаны // Жас алаш.- 2003. - 5 маусым. - Б.5

Нұрмұхамбет Д. Мың өліп, мың тірілген...// Қазақстан-Заман.- 2002.- 13 желтоқсан.- Б.4-5

Сейітов С. Даңғайыр дарын // Қазақстан сарбазы.- 2000.-N77.-Б.6.

Тәжіғалиева А. Жұбан жырындағы Махамбет бейнесі // Ұлт тағылымы.- 2004. - N 3. - Б. 161-166

Шарабасов С. Жүрек қоңырауы // Жұлдыз.- 2000.-N11.-Б.127-134.