Желтоқсан-86 [Мәтін]. 1-ші кітап. Ұлт теңдігі көтерілісі / [құраст. Б. Әбдіғалиев, Б. Көрпебайұлы ; ред. Н. Әбубәкір].- Алматы: [ Жедел басу баспаханасы ] 2006. - 260 б.

   

   «Желтоқсан-86» жинағының «Ұлт теңдігі көтерілісі» деп аталатын бірінші кітабында желтоқсан көтерілісіне қатысты мерзімді басылымдарда жарияланған деректер мен дәйектер, көтерілістің республика аймақтарын да шарпығандығын айғақтайтын материалдар және көтеріліске қатысты зиялылардың айтқан сөздері мен сараптамалары беріліп отыр.